گادر

گادر کرابن سرامیک تبریز

بژ ، طوسی ، گرافیتو

مناسب برای کف  انواع فضاها

توضیحات تکمیلی

اندازه

80*80

avatar