فابریکا

فابریکا کرابن سرامیک تبریز

آرنا ، گرافیتو ، گریس

مناسب برای کف و دیوار انواع فضاها

توضیحات تکمیلی

اندازه

60*30, 33*33, 60*60, 120*60, 120*20

avatar