بالی

بالی  کاشی تبریز در ابعاد 100*33

مناسب برای سرویس بهداشتی و حمام، فروشگاه ها و اماکن عمومی