اونیو

اونیو کرابن سرامیک تبریز

سفید

مناسب برای کف و دیوار انواع فضاها

توضیحات تکمیلی

اندازه

90*30, 30*30, 33*33, 58*58

avatar