راهنمای اجرا کاشی و سرامیک

در این قسمت با قرار دادن ویدئو زیر نحوه اجرا کاشی و سرامیک را با متد اجرا با چسب کاشی قرار داده تا مشتریان محترم با نحوه اجرای استاندارد و

مورد تایید کارخانه کاشی تبریز آشنا بشوند.

مشتریان محترم توجه داشته باشند که برای رسیدن به نتیجه مطلوب حتما بروشور چسب پودری تولید شده در کارخانه کاشی تبریز را مطالعه فرمایید.

شایان ذکر است که چسب پودری F1وF2 با همکاری شرکت کناف آلمان تولید شده است.